ТРЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД - бизнес услуги и консултации, европейски проекти, преводи от английски/испански/български
ЗА КОНТАКТИ: 0896869600
Web site: www.trend.free.bg, e-mail: trend_agency@abv.bg, Skype: yonona.mitova
Тренд Мениджмънт ЕООД ® 2013 Всички права запазени!
Общи условия за ползване на сайта

евро проекти, евро финансиране, евро фондове, евро програми, евро консултант, европейски проекти, консултант европейски проекти, разработване и управление на проекти, европейски програми и проекти
преводи от английски на български, преводи от български на английски, преводи от испански на български, преводи от български на испански, преводач от английски, преводач от български, преводач от испански
"Тренд Мениджмънт" ЕООД предлага богата гама от индивидуални и бизнес консултантски услуги като нашата дейност е фокусирана в следните основни направления:
ο европроекти, еврофинансиране и други видове проектно финансиране - консултации, разработване и управление на проекти по международни, европейски и национални програми за безвъзмездно финансиране, включително Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз
ο предприемачество и стартиране на нов бизнес - оценка жизнеспособността на бизнес идея или начинание; пълно съдействие и насоки за стартиране на даден бизнес
ο стартиране на бизнес в България от чуждестранни граждани - пълно съдействие и консултации
ο изготвяне на бизнес планове и бизнес анализи;
ο езиков център, предлагащ:
- писмени и устни преводи от английски на български;
- писмени и устни преводи от български на английски;
- писмени и устни преводи от испански на български език;
- писмени и устни преводи от български на испански;
- писмени и устни преводи от английски на испански и
- писмени и устни преводи от испански на английски език.

"Тренд Мениджмънт" ЕООД беше създадена в началото на 2013 г. с идеята да допринесем за развитието на малкия и среден бизнес в България и особено в Северозападния регион, устойчивост на икономиката и заетостта и по-високи доходи за населението чрез предлагането на комплекс от специализирани бизнес услуги, от които всяка фирма и предприемач с потенциал за развитие има нужда, но е икономически по-изгодно да възложи на външен изпълнител.
За периода, през който работим се утвърдихме като надежден и доверен партньор и работим успешно както с български, така и с много чуждестранни фирми. Нашият успешен бизнес и добра репутация се дължат на професионалния ни опит, добре обучен, мотивиран и посветен на работата екип и коректност при отношенията с клиентите. Фирмата е ориентирана към предприемачи, индивидуалисти, лидери, микро, малки, средни и големи предприятия, неправителствени организации, учебни заведения, други юридически и физически лица и всеки, който смята че консултантската дейност е неизменна част от успешното развитие на неговите идеи и бизнес.ИЗБЕРЕТЕ НАС - НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ОПИТ И КОРЕКТНОСТ!
"ТРЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
Новини и полезни съвети от Тренд Мениджмънт ЕООД

Как да разработите успешно европроект или етапите до получаване на субсидия?