ТРЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД - европейски проекти
ЗА КОНТАКТИ: 0896869600
Web site: www.trend.free.bg, e-mail: trend_agency@abv.bg, Skype: yonona.mitova
Тренд Мениджмънт ЕООД ® 2013 Всички права запазени!
Общи условия за ползване на сайта

евро проекти, евро финансиране, евро фондове, евро програми, евро консултант, европейски проекти, консултант европейски проекти, разработване и управление на проекти, европейски програми и проекти
преводи от английски на български, преводи от български на английски, преводи от испански на български, преводи от български на испански, преводач от английски, преводач от български, преводач от испански
               
            "Тренд Мениджмънт" ЕООД предлага винаги актуална информация относно отворени европейски програми за финансиране и други възможности за кандидатстване на микро, малки, средни и големи предприятия, неправителствени организации, учебни и здравни заведения, общини, лица, желаещи да стартират собствен бизнес...
                През 2014 г. започва новият програмен период 2014-2020, през който България (в частност българските институции, фирми и граждани) ще могат да кандидатстват и получат финансиране по програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за икономическо развитие, развитие на човешките ресурси, земеделие, подобряване административния капацитет, инфраструктурата и много други.
                В периода 2007-2013 г. - във връзка с присъединяването си към Европейския съюз и достигане стандартите на ЕС - България имаше възможност да усвои няколко милиарда евро по седем оперативни програми за финансиране:
   1. Оперативна програма "Конкурентноспособност"
   2. Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
   3. Оперативна програма "Административен капацитет"
   4. Оперативна програма "Регионално развитие"
   5. Оперативна програма "Околна среда"
   6. Оперативна програма "Техническа помощ"
   7. Оперативна програма "Транспорт"
                Предприемчивите българи имат възможности и по други програми за финансиране извън гореизброените, сред които:
   1. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) - за субсидиране на земеделски стопанства, изграждане на съвременна инфраструктура и подпомагане развитието на алтернативния туризъм и бизнеса в малките общини
   2. Програми на Агенцията за хора с увреждания (АХУ) - за стартиране на самостоятелен бизнес; - за закупуване на оборудване и наемане на лица с намалена работоспособност; - за адаптиране на културни, исторически и обществени места и сгради
   3. Програма Учене през целия живот, със секторните програми Коменски, Грюндвиг, Еразъм, Леонардо да Винчи
   4. Програма Младежта в действие, Седма рамкова програма, програми на национални, международни организации и други финансиращи институции.
                Достатъчно е да се свържете с нас, да споделите Вашата идея и ще открием подходящата програма, по която можете да кандидатствате. Подробна информация за всяка програма, както и за допустимостта на съответния кандидат можете да получите от съответните сайтове, както и ако се свържете с нас.

                Защо да работите с нас? Ние не можем да гарантираме 100% одобрение на даден проект за финансиране (подобна гаранция никой не може да Ви даде!), но гарантираме коректни отношения и доверие сред нашите клиенти, защото:
- извършваме предварителна оценка на всяко идейно предложение и шанса за одобрение на проекта от финансиращата институция.
- ако преценим, че проектът е недопустим за финансиране, ние не поемаме никакъв ангажимент и съответно не получаваме заплащане.
- съветваме клиента как би могъл да направи проекта си допустим или как да получи финансиране по друга програма.
- в случай, че проектът е допустим за финансиране, оценяваме перспективите пред съответния бизнес.
- подготвяме проектната документация и работим за успешното финансиране на проекта.
- подпомагаме клиента в управлението на проекта до получаване на субсидията и след това при неговото отчитане и управление.

                Нашите принципи:
- стремеж към постигане на високи резултати и успешни бизнес проекти;
- обективност, професионализъм, конфиденциалност и доверие;
- поддържане на дългосрочни отношения с клиентите и партньорите;
- използване на най-добрите практики, предлагаме креативни идеи и решения.
"ТРЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
TREND

Представи и твоята страница